Daigas Krūzes izstāde "Gleznas"

Kalnciema kvartāla galerijā no 2018. gada 2. februāra līdz 8. martam skatāma mākslinieces Daigas Krūzes personālizstāde “Gleznas”.

Izstāde “Gleznas” ir mākslinieces Daigas Krūzes radošās darbības apkopojums, skatot to pēdējo vairāku gadu griezumā. Lai arī mākslinieces darbu katalogā šajā periodā līdzās gleznām būs atrodami arī liela formāta brīvdabas gleznojumi ēku interjeros un eksterjeros un projekti, kuros glezniecība “izkāpj” ārpus rāmja un audekla formāta, ietiecoties performances, vides mākslas jomā, tomēr visos gadījumos tā ir un paliek glezniecība, glezniecības klasiskās vērtības.

Izstādē “Gleznas” ir skatāma darbu izlase, kas tapusi dažādos apstākļos, lielākoties pēdējā gada ietvaros ar vairākām atkāpēm arī senāka laika gleznojumos. Šajā laikā Daiga Krūze ir gleznojusi gan savā darbnīcā, uz audekliem risinot personīgas tēmas, fiksējot subjektīvus novērojumus un konceptualizējot glezniecības mediju, gan arī projekta tipa sērijas, kas radušās meistardarbnīcās, rezidencēs un radošos izbraucienos ārpus Latvijas. Izstādē “Gleznas” akcents ir likts tieši uz radošajiem darbiem plenēros, kas top ceļojumu laikā fiksējot tās ainas, ainavas un apkārtējas vides elementus, kas ir piesaistījušas mākslinieces uzmanību ar kādu savu īpatnību.

Vienojošais motīvs ir absolūta brīvība; gleznojums, kura mērķis ir autores nepastarpināta saslēgšanas ar apkārtējās vides vizuālo izteiksmību, studijas, jūsma, izziņa. Pēcāk šādi gleznoti motīvi var attīstīties par patstāvīgām ainavām, pamatu sižetiskiem risinājumiem vai tikt izspēlēti kā tīri glezniecisks, formāls uzdevums par krāsu, krāsas laukumu un to attiecībām. Ekspozīcijā plenēra darbus papildinās gleznojumi no agrākiem periodiem, tādējādi uzrādot attīstību un sakarības starp studijas tipa darbiem un pabeigtiem audekliem.

Daiga Krūze ir absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmiju, iegūstot bakalaura (2002) un maģistra grādu (2004) mākslās. Daigas Krūzes darbi tiek regulāri izstādīti personālizstādēs un iekļauti grupu skatēs kā Latvijā tā ārvalstīs, viņa vairākkārt ir bijusi nominēta prestižām balvām un virkni apbalvojumu arī ir saņēmusi. Daigas Krūzes gleznas atrodas Latvijas Nacionālā Mākslas muzeja un vairāku privātpersonu kolekcijās, kā arī privātpersonu īpašumā.

Izstādes tapšanu finansiāli atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.