Kalnciema kvartāls piedalās ES projektā IN-HABIT


Kalnciema kvartāls piedalās jaunajā ES projektā IN-HABIT, kas ievieš risinājumus, lai veicinātu iekļaujošu veselību un labklājību mazās un vidējās pilsētās. 

Projektā piedalās četras perifērās mazās un vidējās pilsētas – Kordoba (Spānija), Rīga
(Latvija), Luka (Itālija) un Nitra (Slovākija).

2020.  gada septembrī uzsāktais ES H2020 projekts IN-HABIT mobilizēs nepietiekami novērtētus
resursus (kultūra, pārtika, cilvēku un dzīvnieku saites un vide) katrā no četrām izmēģinājuma pilsētām, lai uzlabotu apkaimes veselību un labklājību, koncentrējoties uz dzimumu un daudzveidību. Integrētā pieeja apvienos tehnoloģiskās, digitālās, uz dabu balstītās, kultūras un sociālās inovācijas izvēlētajās pilsētas publiskajās telpās, koncentrējoties uz neaizsargātām teritorijām un mērķa grupām katrā pilsētā. Projekts sniegs novatoriskas koncepcijas, lai analizētu veselību un labklājību kā pilsētu kopīgus resursus, attīstītu sociālo biznesu, nodrošinot iztikas iespējas un veicinot veselīgāku dzīvesveidu, piedāvās lietotni ietekmes mērīšanai un uzvedības izmaiņu veicināšanai un daudz ko citu. Šie risinājumi tiks kopīgi izstrādāti, kopīgi izvietoti un kopīgi pārvaldīti ar vietējām ieinteresētajām personām. Āgenskalna tirgus teritorijā tiks veidots multifunkcionāls, iekļaujošs pārtikas centrs.