Paziņojums par cenu aptauju 05.01.2023.

SIA “BC manufaktūra” aicina piedalīties cenu aptaujā “LIFTA IEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA ĀGENSKALNA TIRGUS KOPRADES VIRTUVES VAJADZĪBĀM” 

(identifikācijas nr. BC-2023/1) ES pētniecības un inovāciju atbalsta programmas

„Apvārsnis 2020“ projekta “IN-HABIT” ietvaros, ID: 869227


Pieteikumu iesniegšanas termiņš un vieta: līdz 25.01.2023. plkst.18.00, elektroniski

info@agenskalnatirgus.lv.


Kontaktpersona:

Jānis Petkēvičs, tālr. 27080004, janis.petkevics@gmail.com


Pielikumi:

Cenu aptaujas nolikums

Pieteikums dalībai cenu aptaujā

Tehniskā specifikācija

Pretendenta pieredze


Cenu aptauja publicēta 05.01.2023.


Paziņojums par Cenu aptaujas rezultātiem