Paziņojums par cenu aptauju 10.03.

SIA “BC manufaktūra” aicina piedalīties cenu aptaujā “PANDUSA IZBŪVE

ĀGENSKALNA TIRGUS VIDES PIEEJAMĪBAS UZLABOŠANAI” (identifikācijas Nr. BC-

2023/3) ES pētniecības un inovāciju atbalsta programmas „Apvārsnis 2020“ projekta

“IN-HABIT” ietvaros, ID: 869227

Pieteikumu iesniegšanas termiņš un vieta: līdz 04.04.2023. plkst.18.00, elektroniski

info@agenskalnatirgus.lv.

Kontaktpersona:

Jānis Petkēvičs, tālr. 27080004, janis.petkevics@gmail.com

Pielikumi:

Cenu aptaujas nolikums

Pieteikums dalībai cenu aptaujā

Tehniskā specifikācija

Pretendenta pieredze


Paziņojums par rezultātiem