Paziņojums par cenu aptauju 24.01.2023.

SIA “BC manufaktūra” aicina piedalīties cenu aptaujā “VIRTUVES IEKĀRTU IEGĀDE UN PIEGĀDE ĀGENSKALNA TIRGUS KOPRADES VIRTUVES VAJADZĪBĀM” (identifikācijas Nr. BC-2023/2) ES pētniecības un inovāciju atbalsta programmas „Apvārsnis 2020“ projekta “IN-HABIT” ietvaros, ID: 869227


Pieteikumu iesniegšanas termiņš un vieta: līdz 10.02.2023. plkst.18.00, elektroniski

info@agenskalnatirgus.lv.


Kontaktpersona:

Jānis Petkēvičs, tālr. 27080004, janis.petkevics@gmail.com


Pielikumi:

Cenu aptaujas nolikums

Pieteikums dalībai cenu aptaujā

Tehniskā specifikācija

Pretendenta pieredze


Cenu aptauja publicēta 24.01.2023.


Paziņojums par rezultātiem