Vēsture

18. un 19.gs. mijā celtās Rietumeiropas vēlīnā klasicisma koka ēkas ir unikāla Rīgas zīme – tām līdzīgu nav nekur citur pasaulē. Kalnciema kvartāls ir daļa no Pārdaugavas koka apbūves plašās teritorijas - Āgenskalna ciema, kura pirmsākumi rodami jau 17. gadsimtā. Kalnciema ielas klasicisma arhitektūras ansamblis veidojies samērā īsā laika posmā - apmēram 30 gadu laikā 19.gs. beigās. To cēluši daudznacionālās Rīgas iedzīvotāji - latvieši, vācieši, ebreji, krievi un poļi. 20. gadsimta sākumā blakus kurpniekiem, amatniekiem un tirgoņiem te mitinājušies B. Borherts un J. Rozentāls. Riteņbraukšanas kustību pilsētā veicināja riteņu un metālapstrādes fabrika "Omega", kas Kalnciema ielā 36/38 sāka darboties 1935. gadā. Padomju gados ēkas tika pielāgotas komunālo dzīvokļu vajadzībām. Atjaunotās Latvijas valsts laikā Kalnciema ielas 35. namā vairākus gadus darbojās azartspēļu zāle.


2001. gadā Kalnciema kvartāla atdzimšanu uzsāka tā pašreizējie īpašnieki - brāļi Mārtiņš un Kārlis Dambergi, piešķirot jaunu dzīvi senajiem, laika gaitā degradētajiem koka namiem un sakārtojot teritoriju sabiedriskiem pasākumiem. Kalnciema kvartālu ik gadu apmeklē aptuveni 100 000 interesentu.