Lekcija "Ievads vecu koka māju lasīšanas prasmē" (video)


Apzīmējumi amplitūdā no „kocenes” caur „vidi degradējošu objektu” līdz „graustam” ietver plašu emociju, attieksmes un rīcības spektru. Vienam kocenes ir profesionāls slengs, citam mīļvārds, vēl kādam nievājoša pagātnes atlieka. Vērtību kritēriji ir dažādi. Kas ir tas, kas zinātājiem liek jūsmot un vecā ēkā ieraudzīt būvmākslu? Varbūt vietas, apjoma un detaļu vēsturiskais patiesums? Lai vērtētu, ir jāsaprot. Ēkas lasītprasme ir tās pazīšana, saprašana un līdz ar to attieksmes maiņa, iespēja savu veco māju ieraudzīt no jauna. Lekcija: Dr.arch. Ilmārs Dirveiks

SKATĪT LEKCIJU